Königskerze Plant in 1l pot
Perennials for beds, border & cut (Verbascum olympicum)

gelb 

 

Salvia, Stachys lanata, Gräser 

normal 

Einzelstellung, Naturgarten Beet u.Rabatte, Bienenweide 

sunny places